Máy hàn QUICK3112 ESD

Contact

Danh mục:
0769 8888 39
Call now +84918650990 for the best advice!
  • +84986741713
  • +84986758595
  • +84972868254

Tính năng
1. Light hàn sắt là thoải mái để sử dụng. 
2. Digital hiệu chuẩn nhiệt độ, hoạt động dễ dàng. 
3. tip hàn tốt, thích hợp cho hàn trong không gian hạn chế. 
4. ESD thiết kế an toàn.

Thông số kỹ thuật

Sự tiêu thụ năng lượng 60W
Vôn AC 220V
Phạm vi nhiệt độ 100 ℃ – 450 ℃
Phạm vi nhiệt độ báo động 01 ℃ -99 ℃
Mẹo để kháng đất <2Ω
Mẹo để tiềm năng mặt đất <2mV
Cân nặng khoảng 1,60kg

Mẹo có thể thay thế